178 Dharmniti Building 6-7th Floor, Soi Permsap (Prachachuen 20), Prachachuen Road, Bangsue, Bangkok, 10800 Thailand

Activities

สอบบัญชีธรรมนิติ จัดอบรมความรู้ให้พนักงานแบบเข้มข้น Jul 10, 2019

สอบบัญชีธรรมนิติ จัดอบรมความรู้ให้พนักงานแบบเข้มข้น

Written by

 

ตลอดเดือนมิถุนายน 2562 ที่ผ่าน บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ได้จัดอบรมพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพให้กับพนักงานวิชาชีพสอบบัญชีในทุกระดับของบริษัท  เพื่อเป็นการเติมความรู้และเสริมความเชี่ยวชาญในการทำงานให้มากยิ่งขึ้น ทีมผู้บริหารนำโดย คุณพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด และคณะกรรมการบริหาร จึงจัดอบรมในห้วข้อต่าง ๆ โดยมีวิทยากรที่เชี่ยวชาญมาร่วมให้ความรู้และแบ่งปันประสบการณ์ ซึ่งหวังว่าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการอบรมในครั้งนี้ชาว DAA หรือสอบบัญชีธรรมนิติทุกคนจะพร้อมที่จะตะลุยงานสำหรับปีนี้กันอย่างมั่นใจ  

อย่างไรก็ตามทางบริษัทจะอัปเดตความรู้ให้กับพนักงานทุกระดับอย่างเนื่องตลอดทั้งปีอย่างแน่นอน 

 

สอบบัญชีธรรมนิติ จัดอบรมความรู้ให้พนักงานแบบเข้มข้น

สอบบัญชีธรรมนิติ จัดอบรมความรู้ให้พนักงานแบบเข้มข้น

สอบบัญชีธรรมนิติ จัดอบรมความรู้ให้พนักงานแบบเข้มข้น

สอบบัญชีธรรมนิติ จัดอบรมความรู้ให้พนักงานแบบเข้มข้น

สอบบัญชีธรรมนิติ จัดอบรมความรู้ให้พนักงานแบบเข้มข้น

สอบบัญชีธรรมนิติ จัดอบรมความรู้ให้พนักงานแบบเข้มข้น

สอบบัญชีธรรมนิติ จัดอบรมความรู้ให้พนักงานแบบเข้มข้น

สอบบัญชีธรรมนิติ จัดอบรมความรู้ให้พนักงานแบบเข้มข้น

สอบบัญชีธรรมนิติ จัดอบรมความรู้ให้พนักงานแบบเข้มข้น

สอบบัญชีธรรมนิติ จัดอบรมความรู้ให้พนักงานแบบเข้มข้น

สอบบัญชีธรรมนิติ จัดอบรมความรู้ให้พนักงานแบบเข้มข้น

สอบบัญชีธรรมนิติ จัดอบรมความรู้ให้พนักงานแบบเข้มข้น

สอบบัญชีธรรมนิติ จัดอบรมความรู้ให้พนักงานแบบเข้มข้น

สอบบัญชีธรรมนิติ จัดอบรมความรู้ให้พนักงานแบบเข้มข้น

สอบบัญชีธรรมนิติ จัดอบรมความรู้ให้พนักงานแบบเข้มข้น

 

About Us

Dharmniti Auditing Co.,Ltd. is a professional service company that specializes in auditing and assurance service.

Privacy Policy