178 Dharmniti Building 6-7th Floor, Soi Permsap (Prachachuen 20), Prachachuen Road, Bangsue, Bangkok, 10800 Thailand

Audit News

ส่อง 5 ธุรกิจบริการมาแรง ในยุคโควิดเชื่อมเทคโนโลยีส่งตรงถึงบ้าน

Written byหลังจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ตั้งแต่ปี 2563 ถึงปัจจุบัน ต้องยอมรับว่า “เทคโนโลยีดิจิทัล” เข้ามามีบทบาทในการพัฒนางานบริการอย่างหลากหลาย โดยเฉพาะการพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อสร้างการเข้าถึงข้อมูลและเชื่อมต่อระหว่างผู้คน ไปพร้อมๆ กับการสร้างโอกาสในการทำธุรกิจใหม่ๆ ทั้งภาคการผลิตและการบริการโดยเฉพาะงานบริการ เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการเชื่อมต่องานบริการต่างๆ ที่ตอบสนองกับความต้องการของผู้คนในสังคมมากขึ้น และเป็นโอกาสสำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่จะพัฒนาต่อยอดและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้มากขึ้น

จากการศึกษาของฝ่ายวิจัย พบว่ามี 5 ธุรกิจที่น่าสนใจและมีศักยภาพในการเติบโตและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ที่เกี่ยวเนื่องจากเทรนด์ดังกล่าว ได้แก่ ธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ, สุขภาพ, สิ่งแวดล้อม, ที่อยู่อาศัย และงานบริการที่เกี่ยวข้องกับความบันเทิงของคนรุ่นใหม่ ดังนี้

1. ธุรกิจบริการพาผู้สูงอายุไปหาหมอ

 หลังจากไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแบบเต็มรูปแบบ หนึ่งในธุรกิจที่มีอัตราการเติบโตสูง คือ ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ พบว่ามี "เนิร์สซิ่งโฮม” ผุดขึ้นเป็นดอกเห็ด นับ 1,000-2,000 แห่งทั่วประเทศ ก่อเกิดงานบริการพาผู้สูงอายุไปโรงพยาบาล ท่องเที่ยว ทำบุญ และกิจกรรมต่างๆ

2. ธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ

งานบริการที่เกี่ยวกับสินค้าในหมวดหมู่ที่เกี่ยวกับสุขภาพ มีทั้งเรื่องของอาหาร การออกกำลังกาย รวมไปถึงการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ ปัจจุบันประชาชนให้ความสนใจกับการเลือกบริโภคอาหารที่ปลอดสารพิษ ทำให้มีการพัฒนางานบริการจัดส่งผัก-ผลไม้ออร์แกนิกจากสวนส่งตรงถึงบ้าน

3. ธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก ภาวะโลกร้อน ปริมาณฝุ่น PM 2.5 ที่เพิ่มขึ้น ทำให้เกิดธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการผลิตวัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การนำขยะมาใช้ในการผลิตเป็นเฟอร์นิเจอร์ และของใช้ต่างๆ รวมไปถึงการให้บริการเปลี่ยนขยะให้เป็นประโยชน์

4. ธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับบ้าน

พบว่าปัจจุบันมีหลายบริษัทที่พัฒนาแพลตฟอร์มการให้บริการดูแลบ้าน ทั้งงานทำความสะอาดไปจนถึงงานช่างและงานซ่อมแซมต่างๆ ตามการเรียกใช้ เช่น Q-Chang คิวช่าง บริการดูแลรักษาบ้าน, บริการติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ภายในบ้าน และบริการปรับปรุงและซ่อมแซมบ้าน พบมีมูลค่าการจองใช้บริการสูงสุดถึง 610,000 บาท/คน/ปี โดยบริการยอดนิยมจะอยู่ในกลุ่มงานบริการล้างแอร์ ซ่อมแซมหลังคารั่ว บริการล้างเครื่องซักผ้า

5. ธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับไลฟ์สไตล์

ปัจจุบันผู้คนเริ่มมีความคุ้นเคยกับการใช้ชีวิตในที่อยู่อาศัยมากขึ้น ทั้งการทำงานและกิจกรรมเพื่อความบันเทิง โดยเฉพาะการเล่นเกม ที่ปัจจุบันกลายเป็นกีฬาชนิดหนึ่งที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก ถูกบรรจุเป็นกีฬาในระดับภูมิภาคและระดับโลก ในประเทศไทยก็เริ่มมีการเรียนการสอนในโรงเรียนวิชา E-Sport ตั้งแต่ระดับมัธยมไปจนถึงมหาวิทยาลัย ในประเทศไทย

 

  

ผู้เขียน : นางสาวพรธิภา น้อมสูงเนิน และ นายยอดศักดิ์ คิวินศักดิ์

แหล่งที่มา : https://www.thairath.co.th/money/business_marketing/trend/2699904

About Us

Dharmniti Auditing Co.,Ltd. is a professional service company that specializes in auditing and assurance service.

Privacy Notice

etax